Счетоводна кантора РЕНИ КОНСУЛТ

+359 (888) 59 20 79 08:00 - 17:00
Град Костинброд ул.Никола Вапцаров № 3

Текущо и пълно счетоводно обслужване

Организация на фирменото счетоводство и изготвяне на счетоводна политика, Изготвяне на индивидуален сметкоплан, Обработка на първични счетоводни документи, Отчитане на дълготрайните материални активи, Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план

Виж повече

Частични счетоводни услуги

Регистрация на фирми по ЗДДС, Обработка и подаване на ДДС дневници и справки-декларации по ЗДДС, Изготвяне на платежни документи към банки, Интернет банкиране, Попълване на данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ, Подаване на данъчни декларации и ГФО, Обработка на данни за декларации образец 1 и образец 6

Виж повече

Годишно счетоводно приключване

Ние можем при неголям обем документи да ги обработим веднъж годишно и заедно с това да направим годишното счетоводно приключване, да изготвим ГФО и данъчната декларация, както и да ги подадем към съответните институции.

Виж повече

ТРЗ и личен състав

Изготвяне на трудови договори и направа на трудови досиета, както и тяхното поддържане, Изготвяне на граждански договори, Изготвяне на ведомост за заплати, Изготвяне на декларации обр.1 и обр.6, както и тяхното подаване към НАП, Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъчни задължения.

Виж повече

Данъчни услуги

Една от най-честите данъчни услуги, които извършваме, са данъчни консултации по пряко и косвено данъчно облагане, свързани със ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС *.

Виж повече

Регистрация на фирми

Подготовка на документи за регистрация и пререгистрация на фирми, Изготвяне на документи при промяна в обстоятелствата, Подаване на ГФО към Търговския регистър

Виж повече

Нашите Контакти

Последвайте ни
НАЗАД